logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.
 

Blog

Nopeiden valokuituyhteyksien rakentaminen alkaa Urjalassa

Ensimmäinen myyntikierros Urjalan keskustan alueella on saatu valmiiksi ja vastaanotto on ollut positiivinen. Yhteyksien rakentaminen on nyt alkanut kaivutöillä

Kuituyhteyksien rakentaminen

Kuiturakentamisen projekti käynnistyi suunnittelutöillä ja tarvittavien lupien hakemisella kunnalta ja ELY-keskukselta. Kaivutyöt on nyt aloitettu Kolkan suunnalta.

Maanrakennus tulee jatkumaan pitkälle syksyyn ja etenee vaiheittain. Sekä urakoitsija että Lounea tulevat tiedottamaan hankkeen etenemisestä asiakkaitaan. Kaikissa työvaiheissa tullaan huomioimaan alueen liikenne, viihtyisyys ja turvallisuus. Kaivutyöt saattavat aiheuttaa hetkellistä haittaa esim. tien alituksia tehtäessä, mutta haitat pyritään pitämään mahdollisimman pieninä.

Rakentaminen aloitetaan runkoyhteyksistä, jonka jälkeen aloitetaan kiinteistöjen liittäminen valokuituverkkoon. Ennen tonttikaivuita alueella merkitään jo olemassa olevat kaapelit spraymaaleilla kaapelivaurioiden välttämiseksi. Ennen tonttikaivuita urakoitsijamme on yhteydessä kiinteistön omistajaan kaivureitin varmistamiseksi.

Liittymän kytkentäajankohta ilmoitetaan asiakkaalle n. kahta viikkoa ennen kytkentää.